Følg Tankekorset

Verneverdig kommer ikke lenger til å legge ut innlegg. For de av dere som vil følge undertegnede videre, følg med på bloggen Tankekorset.wordpress.com. Der vil det jevnlig legges ut lydpodkaster som er tilgjengelig på Anchor og Spotify. Utgangspunktet for podcasten vil være kristen tro, men også emner som historie, vitenskap, samfunn, politikk m.mer vil bli pratet om der. Velkommen videre!

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Nei til masseinnvandring

Publisert i Miljø, Politikk, Samfunn | Legg igjen en kommentar

Europeere fremstilles som overgripere, og islam settes i godt lys.

Historiestudent Kristoffer har skrevet en masteroppgave om den svært ubalanserte dekningen av europeisk historie i norske lærebøker:

«Et gjennomgående offer-narrativ
Det mest oppsiktsvekkende funnet i min oppgave er hvor konsekvent europeere fremstilles som «overgripere», i motsetning til andre kulturer og folkeslag som hele tiden innehar en offerrolle. For å tallfeste dette funnet tok jeg for meg samtlige beskrivelser i lærebøkene av massakrer, massedrap, folkemord, nedslakting osv i kapitlene om middelalderen. Det jeg kom frem til var at dette forekommer ved 25 forskjellige anledninger i kapitlene om middelalderen. I alle tilfeller er europeere i en overgriperrolle, og i de aller fleste tilfellene er enten jøder eller muslimer plassert i en offerrolle.

Det falt dessverre utenfor masteroppgavens omfang å ta for seg lignende offer-narrativ i resten av kapitlene, men etter å ha lest disse er det ingen grunn til å tro at dette ikke er gjennomgående også i andre kapitler. Viljen til å utelukkende plassere europeere i en overgriperrolle er svært kritikkverdig, og dette er utvilsomt medvirkende til å skape et svært forvrengt bilde av historien.»

Les resten av hans innlegg her.

Publisert i Historie, Samfunn | Legg igjen en kommentar

Winglord – Epilogue (Scent of Victory)

From the aura borealis in the far North
To the roaring winds of the westward islands
Over mountains, plains and cities
To the eastern woodlands
And the glittering blue of the southern shores
It is but a small part of the world
But it is ours to cherish and to hold
And once again lift to its full potential
This is our heritage
And our future
Yes, this is Europe
This is our home

— Lyrics from “Epilogue”

Publisert i Lyd | Legg igjen en kommentar

Sankta Lucia-dagen

Idag er det Santa Lucia, men hvorfor feirer vi egentlig dette? Kort fortalt var Lucia en rik, kristen kvinne som ble drept for sin tro, da hun nektet å gi den opp. Wikipedia: «Den hellige Lucia eller sankt Lucia, ofte kalt Sankta Lucia, (283304) var en ung, rik, kristen martyr som ble helgenerklært av den katolske kirke, blant anglikanske, lutherske og ortodoksekristne. Navnet hennes er avledet fra lux, lucis«lys», og hun er de blindes beskytter. Etter sigende stakk vaktene ut øynene hennes med en gaffel, da de verken greide å flytte på henne eller brenne henne. En annen versjon hevder at hennes påtenkte ektemann beundret hennes øyne, og da rev hun dem egenhendig ut, rakte dem til ham under følgende utsagn: «Nå, la meg leve med Gud!».» Under er et par bilder fra svensk sankta Lucia-feiring i Johanneskirken i Bergen, som var på Søndag 9.desember. Her var det et svensk pikekor som sang flere sanger. Virkelig en fin opplevelse og verdt å få med seg.

Publisert i Historie, Kristen tro, Religion | Merket med , , , , , , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Skruk og Fader Yokin Unval – Oshanno

Verdens eldste kirkemusikk finnes fortsatt i Midtøsten, men kristne minoriteter er under press i regionen. Her; SKRUK og Fader Yokin Unval.

Publisert i Lyd | Legg igjen en kommentar

Ære være Gud og Fedreland

«Mennesket kan bli en skyldner til andre på forskjellige måter, i henhold til deres storhet og til fordelene han mottar fra dem. Gud innehar førsteplassen på begge punkter – for han er den aller største, og det første grunnlaget for vår eksistens … På andreplass som grunnlag for vår eksistens … er våre foreldre og vårt fedreland [patria], som har født oss og næret oss. Det følger av dette at mennesket skylder sine foreldre og sitt fedreland mest, etter Gud. På samme måte som det hører til religionen å tilbe Gud, så hører det også til fromheten [pietas] … å gi ære til sine foreldre og til sitt fedreland.»

– Thomas Aquinas’ lære om patriotisme til norsk; dette kommer fra Summa theologiae II-II, Q. 101, a. 1.

Publisert i Sitat | Legg igjen en kommentar

Iben Thranholm: – Jeg er redd for at Vesten har kommet til veis ende

Kulturverk har et glimrende intervju med den kloke, danske katolikken og forfatterinnen Iben Thranholm. Her er noen utdrag (men les intervjuet i sin helhet):

«KV: Har Vesten kommet til veis ende?

Jeg er redd for det, med mindre det kommer en mirakuløs oppvåkning. Med den svake kristendommen man ser i dagens Europa, er jeg ikke sikker på om vi klarer konfrontasjonen med islam. Jeg tror ikke demokratiet har den indre styrke og substans som skal til for å kunne stå imot. Med mindre det dukker opp en erkjennelse om at vi trenger mer åndelighet i våre liv, er jeg redd for at Vesten om noen år kommer til å kollapse.

Dette er ikke stedet å være på hvis man skal overleve som kristen. En mulighet er å dra til Latin-Amerika, men selv føler jeg meg mer hjemme i Russland. Dessuten tar det bare to timer å fly fra København til Moskva.

Når det kommer til dagens høyreradikale bevegelser i Vesten, klarer de lett å fortelle hva de misliker. Men de har ingen positiv visjon, snarere en negativ identitet. De vet hva de er imot, bare ikke hva de er for.»

(…)

KV: Hva vil du si er Vestens hovedutfordringer i disse tider?

Vår konfrontasjon med islam. Mange i Vesten er blinde for at islamistene setter dagsorden. Grunnet til at de har fått mer makt er fordi vi er for svake, at vi har mistet vårt moralske grunnlag og vår kristne tro. Dette vil ikke noen erkjenne eller forstå. Våre politikere forstår det ikke, for de er så åndsfattige. Hvis hadde hatt et kristent fundament, så ville ikke terrorismen ha fått vokst slik den har gjort til nå.

 

KV: Hvem mener du bærer hovedansvaret for denne utviklinga?
Det gjør Vesten. Islam er riktignok en religion som har blitt vekket til live. Den har ligget i dvale lenge. En av grunnene til at islam har kunnet vokse seg så sterk de siste tiårene er det moralske vakuum vi har her i Vesten. Det er ikke noen substans i Vesten som kan motvirke denne framveksten. Postmodernismen har erstattet kristendommen. Alle sekulære begreper som har hatt forbindelser til kristendommen er i dag tømt for mening. Den europeiske kultur er tapt.

 

KV: Er ikke dette egentlig «bra» for herskere i dagens økonomiske system?

Ja, men dette er også en verdikamp som har pågått siden Den franske revolusjon. Den franske revolusjon var først og fremst et oppgjør med kirken som institusjon. Og når dagens vestlige politikere snakker om «frihet» så er det et tomt begrep, ettersom vi lever i et overvåkingssamfunn.

«Som katolikk finner jeg et forbilde i Jomfru Maria, som på ingen måte var undertrykt eller underdanig. Hun var moderlig og reseptiv. Kvinnen kan skape nytt liv, noe som er en fantastisk gave. Denne egenskapen blir ikke verdsatt innen det maskuline kvinneidealet hvor hun skal være hard og klare seg selv.»

KV: Du har uttalt Europa befinner seg i et moralsk og åndelig vakuum. Kan du utdype dette nærmere?

Det er simpelthen fordi man har gjort mest mulig for å fordrive kristendommen fra vår kultur. Noe av det verste som har skjedd det siste århundret er at man har trodd at kristendommen har kunnet blitt erstattet av postmoderne verdier. Folk i dag tror at verden starter med demokrati. Det vil si at folk er fullkomment historieløse og kulturløse.  Det handler om man selv og sin egen karriere. Idéen om å ofre seg selv for familien eller noe annet som er større enn seg selv er fraværende. Riktignok finnes det fortsatt enkeltindivider som tenker i større baner, men på samfunnsnivå er det ikke slik. Europas hovedproblem handler allikevel om avkristning.»

Les hele intervjuet her. 

Publisert i Politikk, Religion, Samfunn | 1 kommentar

Bendik – Mitt Hjerte Alltid Vanker

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu fødte rom
Der samles mine tanker som i sin hovedsum
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt
Jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt

2. vers

Akk, kom jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn
Og full av lengsel sukke, kom Jesus dog her inn
Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt
Så skal du blive trolig, her i mitt hjerte svøpt

3. vers

Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø
For deg, for deg alene jeg leve vil og dø
Kom la min sjel deg finne sin rette gledesstund
At du ble født her inne i hjertets dype grunn

Publisert i Lyd | Legg igjen en kommentar

Pusten uttaler Guds navn

«Det jødiske navnet for Gud – Yahweh – ble ikke uttalt, men pustet. Dets korrekte uttale var et forsøk på å etterligne lyden av inhalasjon (innpust) og ekshalasjon (utpust). Vi gjør det til enhver tid: vårt første og siste ord når vi kommer inn i og forlater verden…den ene tingen vi gjør hvert øyeblikk av våre liv er derfor å uttale Guds navn.»

– Richard Rohr: The Naked Now.

Kilde

Publisert i Sitat | 1 kommentar